Czech Slovak
Ubytování v ČR
vyhledávání
Schránka
Vámi vybrané objekty
Vaše schránka je prázdná
Do schránky můžete vkládat vybrané objekty pro snadnější srovnávání
Přihlášení
E-mailový zpravodaj
Chcete-li dostávat na e-mail novinky
o akcích, last minute atd., vyplňte
svůj e-mail.

Všeobecné podmínky pro zápis do katalogu

Všeobecné podmínky pro zápis do katalogu E-rekreace.cz ustanovené provozovatelem katalogu E-rekreace.cz (dále jen „E-rekreace.cz“) a platné pro inzerující provozovatele zařízení (dále jen „inzerent“).

Do katalogu E-rekreace.cz lze řadit pouze ubytovací zařízení na území České republiky.

Katalog E-rekreace.cz je určen výhradně pro provozovatele ubytovacích zařízení ne pro zprostředkovatele ubytování, pokud není dohodnuto jinak s E-rekreace.cz.

Pravidla pro zápis

Zápis se začne zobrazovat až po kontrole administrátory, zda obsah a forma odpovídá níže uvedeným pravidlům pro zápis:

 1. Nepoužívat velká písmena pro celá slova např. SLEVA PRO SENIORY, VÁNOCE atd..
 2. Neuvádět v textech kontakty jako telefonní čísla, www stránky, e – mail či GPS. Toto se uvádí v Kontaktech.
 3. V názvu zařízení nepoužívejte všeobecné pojmy jako Pobyty na Šumavě, ale přesný název objektu.
 4. Zápis je určen pouze pro inzerci jednoho zařízení. Pokud provozujete více objektů, vytvořte si další zápis.
 5. Www adresa musí odkazovat na hlavní stránku objektu, nikoli na pod stránku. Nelze použít záznam z jiné databáze.
 6. Zápis inzerenta ani odkaz na www nesmí odporovat platným mezinárodním a českým právním normám, či obecně uznávaným mravním a etickým hodnotám.
 7. Zápis nesmí porušovat zájmy třetích osob ani zájmy E-rekreace.cz.
 8. Konečnou podobu zápisu určuje E-rekreace.cz. Vyhrazuje si právo upravit jeho konečné znění a umístění.
 9. Inzerent odpovídá za to, že informace uvedené o jeho zařízení jsou pravdivé a týkají se jenom jeho zařízení.
 10. V případě, že inzerent poruší tato pravidla, E-rekreace.cz  si vyhrazuje odstranit části textů, které těmto pravidlům neodpovídají.

Práva a povinnosti E-rekreace.cz

 1. E-rekreace.cz si vyhrazuje právo zařadit zápis do patřičné sekce dle typu objektu.
 2. E-rekreace.cz nenese žádnou zodpovědnost za škody či ušlý zisk související s umístěním zápisu v katalogu.
 3. E-rekreace.cz má dle vlastního uvážení právo nezveřejnit nepravdivé údaje o inzerentu a jeho objektu.
 4. E-rekreace.cz  zamezuje rozesílání nepravdivých poptávek. Nenese však odpovědnost za správnost a pravdivost zaslaných poptávek. Ani odpovědnost za jejich doručení.
 5. E-rekreace.cz  má právo zasílat na e-mail inzerenta zprávy s novinkami katalogu s reklamním obsahem.
 6. V případě poskytnutí osobních údajů s nimi bude E-rekreace.cz nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 7. E-rekreace.cz  si vyhrazuje právo provádět změny ve službách a údajích, které jsou zveřejněny bez předchozího upozornění.
 8. E-rekreace.cz  garantuje odeslání e-mailu, negarantuje však jeho doručení, neboť neručí za bezchybnost systému, a proto inzerent nemá nárok na náhradu škody v případě nedoručení poptávky apod.
 9. E-rekreace.cz  má nárok na náhradu škody inzerentem v případě úmyslného poškození dobrého jména katalogu.

Práva a povinnosti inzerenta

 1. Inzerent souhlasí s tím, že popis objektu může být administrátory upraven.
 2. Inzerent souhlasí s poskytnutím zadaných informací včetně kontaktních údajů E-rekreace.cz a jeho spolupracujícím osobám, nikoliv však třetím osobám.
 3. Poptávky (informace o poptávce a informace v poptávce uvedené) obdržené na email nesmí inzerent dále kopírovat a šířit. Slouží pouze pro jeho potřebu.
 4. Inzerent souhlasí s tím, že E-rekreace.cz může používat jím poskytnuté údaje k marketingovým účelům, zejména e-mail marketing, letáky, katalogy.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky nabývají platnost jejich zveřejněním.
 2. Při nesouhlasu má inzerent právo kdykoli zaslat na e-mail: e-rekreace@email.cz žádost o zrušení svého zápisu. E-rekreace.cz se zavazuje provést odstranění do 30 dní po obdržení e-mailu.
 3. E-rekreace.cz  pravidelně seznamuje s obsahem těchto Všeobecných podmínek. Pokud inzerent nevyužije možnost č. 2, má se zato, že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.
REKREACENTRUM.CZ - ubytování, hotely, penziony, chaty - všeobecné podmínky.